δηλαϊστός

-ά,-όν A 0-0-1-0-0=1 Ez 5,15
wretched, miserable; neol.
Cf. HAUSPIE 2001b, forthcoming

Lust (λαγνεία). 2014.

Look at other dictionaries:

  • δηλαϊστός — δηλαϊστός, ή, όν (Α) δείλαιος, άθλιος …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.